در نشست امروز شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی؛ دولت با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم موافقت کرد. قیمت نهایی پس از رایزنی در شورای قیمت گذاری به زودی اعلام می شود.

به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی گندم کاران ایران امروز پس از مدت ها رایزنی و تلاش های نمایندگان تشکل های کشاورزی کشور بویژه بنیاد ملی گندمکاران ایران، نظام صنفی کشاورزی، مجمع هماهنگی تشکل های کشاورزی، خانه کشاورز و اتحادیه های تولیدکنندگان گندم و علی رغم فشارهای موجود برای عدم تجدید نظر در قیمت خرید تضمینی گندم، درشورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی بحث های مفصلی در مورد هزینه های تولید گندم و قیمت نهایی خرید تضمینی گندم انجام گرفت و دولت هم با تجدید قیمت گندم موافقت کرد.

عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران و یکی از اعضای شورای قیمت گذاری ضمن اعلام این خبر افزود: علی رغم افزایش قیمت نهاده های کشاورزی و هزینه های تولید قیمت قبلی اعلام شده از طرف شورای اقتصاد یعنی 4000 تومان متناسب با هزینه های تولید نبود و نه تنها سودی عاید کشاورزان نمی شد بلکه زیان ده هم بودند.

بنابر این کشاورزان گندمکار از قیمت قبلی ناراضی بودند و گزارش های متعددی از سراسر کشور حاکی از آن بود که کشاورزان گندم خود را به دولت نخواهند فروخت و گندم از چرخه خرید تضمینی خارج شده و به دست واسطه ها و دلالان خواهد افتاد که نتیجه آن خروج گندم از کشور و یا تبدیل آن به خوراک دام بود و دولت مجبور می شد که برای جبران کسری خرید، گندم وارد کند.

هاشمی افزود: خوشبختانه در جلسه امروز شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی دولت نیز موافق افزایش قیمت بود ولی برای تصمیم گیری نهایی قرار شد با پیشنهاد وزیر جهاد کشاورزی آقای عطااله هاشمی رئیس بنیاد ملی گندم کاران ایران به نمایندگی از سوی ۶تشکل عضو شورای قیمت گذاری به اتفاق وزیر با رئیس جمهور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی رایزنی و قیمت نهایی اعلام گردد.