نشست دبیر اجرایی خانه کشاورز استان گیلان با اعضا هیات مدیره اتحادیه دامداران استان گیلان در خصوص پایین بودن قیمت گوشت گرم و شیر خام با توجه به اعلان افزایش قیمت نهاده های دامی و سبوس گندم توسط کارگروه تنظیم بازار امروز دوشنبه 9/4/99 در سالن کنفرانس اتحادیه دامداران استان گیلان برگزار شد.

در این نشست با توجه به اعلان قیمت شیرخام به مبلغ ۲۹۰۰ تومان با درصد چربی 3/2 و افزایش قیمت نهاده های دامی از قبیل جو و ذرت توسط کارگروه تنظیم بازار و افزایش کرایه های حمل همچنین افزایش قیمت سبوس گندم از 1000تومان به ۱۴۰۰ تومان مقرر شد جلسه مشترک با جهاد کشاورزی استان و مدیران شرکت های لبنی استان برگزار و اتخاذ تصمیم گردد.