در راستای همکاری خانه کشاورز با سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی در حوزه زنان روستایی و عشایری،  نشست مشترکی بین دفتر توسعه فعالیت‌های کشاورزی زنان روستایی و عشایری با نماینده خانه کشاورز، روز دوشنبه دوم دی ماه  سال جاری  در موسسه آموزش و ترویج کشاورزی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه آموزش و ترویج کشاورزی، در این نشست، مهندس  فروغ‌السادات بنی‌هاشم با اشاره به تجربه موفق دفتر توسعه فعالیت‌های زنان روستایی و عشایری و اثربخشی مثبت آموزش‌های ترویج کارآفرینی و کسب و کار در بین زنان روستایی گفت: ما می‌توانیم با تربیت نمایندگان استانی خانه کشاورز و تبدیل آن‌ها به مربیان حرفه‌ای کسب و کار، ضمن تشویق و ایجاد انگیزه، از ظرفیت فنی و کارشناسی آنان برای آموزش‌های کارآفرینی و ترویج کسب و کار پایدار در کنار کارشناسان مسؤول امور زنان روستایی سازمان جهاد کشاورزی استان‌ها بهره بگیریم.

فروغ‌السادات بنی‌هاشم متذکر شد، در صورت توافق به منظور هم‌افزایی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های طرفین، در قالب تفاهم‌نامه این همکاری مشترک شکل می‌گیرد.

در بخش دیگری از جلسه، نماینده خانه کشاورز با اشاره به اینکه خانه کشاورز به عنوان بزرگترین و مهم‌ترین تشکل غیردولتی کشاورزی است اظهار داشت: خانه کشاورز با داشتن دبیران اجرایی در هر استان، رسالت حمایت و هدایت کلیه مولدین کشاورزی و روستایی اعم از زنان و مردان را در راستای برنامه‌های امنیت غذایی، الگوی صحیح تغذیه، کاهش مصرف سم و کود، حفاظت از محیط زیست، حفاظت از منابع آبی و خاکی، توسعه صنایع روستایی و … بر عهده دارد.

وی با اشاره به نقش مهم زنان روستایی در کشاورزی گفت: به منظور حمایت و هدایت و آموزش زنان روستایی و نظام بخشی به فعالیت‌های اشتغال‌زا و درآمدزا، خانه کشاورز اقدام به گزینش و استقرار مسوولان غیردولتی امور زنان روستایی از میان زنان و دختران تحصیلکرده دانشگاهی در بیشتر استان‌ها و مناطق مختلف کرده است که به صورت داوطلبانه با دبیران اجرایی در زمینه ارایه آموزش های مختلف کشاورزی و دامی و صنایع وابسته و همچنین راه‌اندازی کارگاه‌های اشتغال‌زا و درآمدزا و ایجاد تشکل‌های کشاورزی همکاری می‌کنند.

گفتنی است، با عنايت به اهميت نقش بخش كشاورزی در توليد ناخالص ملی و اشتغال مولد موجود در اين بخش و با توجه به تعداد بهره‌برداران موجود و نقش فعال و پويا و سازنده آن در اقتصاد كشور به لحاظ ارزبری كم بخش نسبت به ساير بخش‌ها و ارزآوری آن و از طرفی عدم توجه كافی از سوی دولت‌ها نسبت به اختصاص سهميه از بخش اعتبارات ملی به سرمايه‌گذاری در زير بخش‌های كشاورزی در قياس با ساير بخش‌ها، كشاورزان كشور برای احقاق حقوق حقه خويش در چارچوب اصول و ارزش‌های قانون اساسی پس از زحمات و تلاش‌های فراوان و پيگيری‌های مستمر در سال 1379 موفق به تاسيس خانه كشاورز شدند و مرام‌نامه و اساسنامه خود را به تصويب رساندند.