صنعت پرورش کرم ابریشم  از دیر باز در کشور ما رواج داشته به طوری که در زمان شاه عباس صفوی بزرگ ترین کالای صادراتی ایران

ابریشم بوده است. پرورش کرم ابریشم در دورانی کوتاه صورت می گیرد و حداکثر 45 روز طول می کشد و آن چه عاید کشاورز می سازد در دوره سیاه بهار است که کشاورزان احتیاج مبرمی به پول دارند. در حال حاضر در 20 استان کشور پرورش کرم ابریشم دارد و دولت هر کیلو پیله تر را 25 هزار تومان از نوغانداران می خرد و مصرف ابریشم امروز در کل کشور بیشتر در صنعت قالی بافی است.