وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ضمن اشاره به مصوبه هیات وزیران، در خصوص شناسایی و واگذاری وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مواردی را مطرح کرد.

کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی طی نامه ای به انصاری معاون رئیس جمهور و دبیر شورای عالی اداری ضمن اشاره به بند سوم مصوبه شماره 11800/ت58038 ه مورخ1400/2/6 هیات وزیران مبنی بر شناسایی و واگذاری وظایف حاکمیتی و تصدی گری سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران مواردی را مطرح کرد.
وی اظهار کرد: اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در سال 1348 به تصویب مجلسین شورای ملی و سنا وقت رسید و بر اساس ماده 7 قانون تشکیل بانک تعاون کشاورزی، هرگونه تغییر در اساسنامه مذکور در صلاحیت قوه مقننه می‌باشد. بر همین اساس هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 50 مورخ1382/2/2 مصوبه شماره 24246 ت/1586 مورخ 1381/1/21 هیات وزیران که متضمن حذف نام سازمان از فهرست شماره یک مصوبه و اعلام ابطال تغییر قانون اساسنامه سازمان مرکزی تعاون روستایی کشور می‌باشد را ابطال نموده است، لذا بند 3 مصوبه مذکور مشابهت کامل با مصوبه1381/1/21 هیات وزیران داشته بنابراین هرگونه تغییر در مفاد اساسنامه سازمان مذکور بدون تصویب مجلس شورای اسلامی واجد شرایط مقایرت قانونی می‌باشد.
به گزارش کاج پرس، خاوازی در ادامه تصریح کرد: پس از اجرای قانون اصلاحات ارضی در دهه 40 و کاهش قابل توجه اراضی در اختیار ملاکین و خوانین و خرد شدن قطعات فی مابین زارعین صاحب نسق و خارج شدن بخش عمده از یکجا کشتی، تنها متولی انسجام کشاورزان علی رغم دستیابی به تمامی اهداف، سازمان تعاون روستایی کشور بوده و در حال حاضر این سازمان عملا متولی هدایت، حمایت و نظارت بر عملکرد بیش از 5 هزار تعاونی در بخش کشاورزی کشور می‌باشد.

مقام عالی وزارت همچنین گفت: این سازمان در سنوات اخیر بخش قابل توجهی از وظایف تصدی گری خود را به بخش غیر دولتی، شرکت ها، اتحادیه‌های تحت پوشش خود واگذار کرده است، بنابراین بند 3 مصوبه مذکور دارای ایراد ماهیتی و شکلی بوده و با توجه به استدلالات قانونی قابلیت اجرایی نداشته و غیر از افزایش تمرکز بیش از پیش وظایف در ستاد وزارت، تضعیف سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و ایجاد مقدمات انحلال آن هیچ آثار مثبتی به دنبال نخواهد داشت و موجبات موانعی جدید در مسیر توسعه و ثبات در تولید و بازار محصولات کشاورزی را فراهم می‌نماید.
خاوازی در ادامه به جایگاه کلیدی سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اشاره و بیان کرد: جایگاه کلیدی این سازمان در ایفای وظایف حاکمیتی در بستر بخش کشاورزی و نواحی روستایی است. در این صورت سازمان مورد نظر این پتانسیل را دارد که علاوه بر رسالت ذاتی خود، نظارت بر شرکت‌های تعاون روستایی و کشاورزی، اتحادیه‌های تحت پوشش، تشکل‌های صنفی، شرکت‌های مادر تخصصی و صندوق‌های بخش کشاورزی را نیز تحت پوشش، حمایت و نظارت خود قرار دهد.
وزیر جهاد کشاورزی در خاتمه ضمن اشاره به موارد مطرح شده خواستار خروج بند 3 مصوبه هیات وزیران از دستور کار آن شورا شد.