عنایت الله بیابانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما با اشاره به اینکه محصول هندوانه چند سالی است که با چالش مازاد تولید مواجه است افزود:​ تولید هندوانه در استانی که با بحران کمبود منابع آب مواجه است نشان می دهد که مدیریت دولت درباره تولید این محصول رها شده است.
وی تصریح کرد:​ توصیه های مسئولان در قالب مصاحبه های تلویزیونی و رسانه ای برای کاهش سطح زیر کشت هندوانه راه حل رفع این مشکل نیست و باید برنامه کشت جایگزین اجرا شود.
قائم مقام خانه کشاورز گفت:​ از سال 95 با مازاد تولید محصول هندوانه مواجه شدیم اما وزارت جهاد کشاورزی ، خانه کشاورز و وزارتخانه ها و سازمان های ذیربط موفق نشدند جلوی کشت این محصول آب بر را بگیرند و دلیل آن هم این است که کشت مناسبی به کشاورزان پیشنهاد نشده است و کشاورزان از روی عادت همچنان هندوانه کشت می کنند.
بیابانی افزود: متأسفانه الگوی کشت اجرا نمی شود. راهکار آن این است که باید بخش تحقیقات درکنار تولیدکننده قرار گیرد تا کشاورز برای انتخاب محصول مناسب ترغیب شود تا دیگر شاهد هدر رفت محصول و آب نباشیم.
وی تأکید کرد: با توجه به محدودیت منابع آب بخش کشاورزی باید باز مهندسی و محدود شود و کشت های چندمنظوره در الگوی کشت برنامه ریزی گردد.
وی گفت: کشت های جایگزین برای محصولات آب بر باید علمی باشد و مدیریت برای کشت آنها اجرا شود.
قائم مقام خانه کشاورز تصریح کرد: اگر کشاورزی باز مهندسی شود دیگر دولت مجبور نمی شود مازاد محصول گوجه فرهنگی را کیلویی 370 تومان از کشاورز خریداری کند.
بیابانی افزود: اگر برنامه ریزی دقیقی برای کشاورزی تدوین و اجرا می شد آن وقت شاهد بی برنامه باغات سیب در ارومیه نبودیم.
وی گفت:​ در ارومیه به جای 200 هزار هکتار، 400 هزار هکتار باغ سیب ایجاد و آب هدر رفت و از طرف دیگر با مازاد این محصول مواجه ایم.
قائم مقام خانه کشاورز تأکید کرد: برای افزایش بهره وری از منابع تولید و حمایت از کشاورزان با اجرای الگوی کشت و برنامه ریزی دقیق برای صادرات و توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی با چالش مازاد تولید مواجه نخواهیم شد.
بیابانی پیش بینی کرد:​ تا پایان فصل برداشت بیش از 500 هزار تن هندوانه در این استان تولید و روانه بازار خواهد شد این درحالی است که بازار برای مصرف این میزان محصول هندوانه ظرفیت ندارد.