مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری گفت: متقاضیانی که دارای آب وحد اقل ۷۰ هکتار اراضی کشاورزی بوده می توانند جهت طی مراحل اخذ مجوز تأسیس کشت و صنعت به مدیریتهای تعاون روستایی استان خود مراجعه نمایند.

 به نقل از روابط عمومی سازمان مرکزی تعاون روستایی، حمید زارع قنات نوی مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری گفت: یکی از روش‌های نوین کشاورزی ، توسعه کشت و صنعت است. مفهوم کشت و صنعت یعنی ادغام کشاورزی با صنایع وابسته که با این ترتیب ارزش افزوده مواد خام کشاورزی از طریق تبدیل، بسته بندی، عمل‌آوری، نگهداری و عرضه مستقیم به بازار ، موجبات درآمد بیشتر برای بهره برداران به عنوان تولید کننده و صرفه بیشتر برای مصرف کننده می باشد.

بنا به اظهارات مدیر کل دفتر نظام‌های بهره برداری، تشکیل واحدهای کشاورزی بزرگ با عنوان کشت و صنعت با تصویب ” قانون تأسیس شرکت‌های بهره برداری در اراضی زیر سدها ” در سال ۱۳۴۷ توسط مجلسین رسمیت یافت و در همان زمان در منطقه دزفول ” اراضی آبخور سد دز ” به اجرا گذارده شد. در نتیجه اجرای این قانون شاهد تشکیل ۱۶شرکت کشت و صنعت بزرگ مقیاس و معروف نظیر شرکت های کشت و صنعت نیشکرکارون، جیرفت، مغان، پارس ، کشاورزی و دامپروری سفیدرود، شهید رجایی و شهید بهشتی که به صورت دولتی اداره می شدند بودیم . در گذر زمان و با تصویب و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع واگذار شدن آنها به بخش خصوصی مطرح و برخی از آنها واگذار شدند .

حمید زارع قنات نوی اظهار داشت:  با توجه به کوچک شدن اراضی کشاورزی و محدود شدن منابع آب در سطح کشور و همچنین ضرورت پرداختن به تشکیل زنجیره های تولید در سطح شرکتها ، از سال ۹۴، تشکیل شرکتهای کشت و صنعت خصوصی کوچک مقیاس به عنوان یکی از الگوهای نظام بهره برداری در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت و سازمان تعاون روستایی، موظف به تشکیل شرکت های کشت و صنعت خصوصی گردید. و از سال ۹۴ تاکنون ۶ شرکت کشت و صنعت کوچک مقیاس و مطابق با شاخص های یک الگوی نظام بهره برداری با سطحی معادل ۳۶۵۸ هکتار به ثبت رسیده که در مجموع موجب ایجاد اشتغال برای بالغ بر ۱۵۰۰ نفر شده است .

 وی ادامه داد: در این شرکتها انواع محصولات زراعی، باغی ،دام و محصولات گلخانه ای تولید شده و در همان مجموعه فراوری و بسته بندی می شوند.

زارع قنات نوی افزود: بر اساس فرایند تعریف شده ، متقاضیانی که دارای آب وحد اقل ۷۰ هکتار اراضی کشاورزی بوده و متقاضی تشکیل شرکت کشت و صنعت هستند می توانند جهت طی مراحل اخذ مجوز تأسیس کشت و صنعت به مدیریتهای تعاون روستایی استان خود مراجعه نمایند.