دبیر کل محترم خانه کشاورز

با سلام و احترام

مرکز پژوهش های مجلس موظف شده است برای اطلاع نمایندگان محترم از واقعیت های حال حاضر کسب و کارها در ایران، گزارش تهیه نموده و

در اختیار رییس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار دهد. خواهشمند است با دقت به 7 سوال زیر پاسخ داده و نتیجه را به شماره 22819951 دورنگار بفرمایید.

1.در حال حاضر (آذرماه 1397) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط یا چند درصد از ظرفیت بالقوه تولید کار می کنند؟

2.در حال حاضر (آذرماه 1397) واحدهای تولیدی تشکل شما به طور متوسط از نظر اشتغاال چند درصد از ظرفیت بالقوه ایجاد اشتغال خود، به کار گرفته اند؟

3.میزان تولید در واحهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (آذرماه 1396) مجموعا چند درصد تغییر کرده است؟

4.میزان اشتغال در واحدهای تولیدی عضو تشکل شما نسبت به سال گذشته (آذرماه 1396) به طور متوسط چند درصد تغییر کرده است؟

5.قیمت محصولات در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای 1397 به طور متوسط چند درصد تغییر کرده است؟

6.قیمت مواد اولیه در واحدهای تولیدی اعضای شما نسبت به ابتدای سال 1397 به طور متوسط چند درصد تغییر کرده است؟

7.از ابتدای سال جاری، چه تعداد واحد تولیدی جدید در حوزه کاری شما تاسیس و بهره برداری شده و چه تعداد به دلایل مختلف تعطیل شده اند؟

8.مهمترین و فوری ترین مشکل واحدهای تولیدی عضو تشکل شما در چند جمله چیست؟(سه مورد اصلی تر هر کدام در یک جمله)

 

جوابیه

جناب آقای سید علی روحانی

سرپرست محترم دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

سلام علیکم ،

احتراما عطف به نامه شماره 10286/13200-82 مورخ 10/9/1397 در خصوص وضعیت تشکل های تحت پوشش این خانه موارد زیر جهت استحضار اعلام می گردد.

1-تشکل های عضو خانه کشاورز به عنوان شخصیت حقوقی که نماینده آن ها در شورای مرکزی خانه کشاورز عضویت دارند عبارتند از: اتحادیه شرکت های تعاونی صیادی، اتحادیه شرکت های تعاونی تکثیر و پرورش ماهیان، اتحادیه تعاونی های کشاورزی و باغداران، اتحادیه شرکت های صیادی، اتحادیه شرکت های تکثیر و پرورش ماهیان، اتحادیه تعاونی های کشاورزی پنبه و دانه های روغنی و … که آن دفتر مستقیما طی نامه فوق الذکر در خصوص موارد هشتگانه از آن ها استعلام نموده است و هر کدام مستقیما پاسخ لازم را اعلام خواهند نمود.

2-در مورد سوال دوم مبنی بر بهره مندی از درصد بالقوه تولید، در واقع بر حسب توسعه تکنولوژی از میزان اشتغال در بخش کشاورزی کاهش می یابد.

3-میزان تولید در واحد سطح، میانگین کلی  محصولات کشاورزی در واحد سطح کاهش نداشته است.

4-میزان اشتغال با توجه مفاد بند 2 فوق الذکر کاهشی می باشد.

5-قیمت محصولات خریداری شده از کشاورزان به طور متوسط حدود 20 درصد افزایش یافته ولی در بازار 40 تا 50 درصد افزایش داشته است.

6-قیمت مواد اولیه بر حسب بررسی های انجام شده در 16 استان کشور به شرح جدول ضمیمه در دو برگ می باشد.

7-در مورد بند 7 اطلاعات قابل اعتمادی در دست نیست.

8-مهم ترین مشکلات کشاورزان کشور عبارتند از خشکسالی و کم آبی، بالا بودن هزینه های تولید و دلالی و واسطه گری و در ارتباط با تکانه های اقتصادی موارد منعکس در دو صفحه پیوست می باشد.

امید است با بررسی ها و تلاش های علمی و پژوهشی آن مرکز، نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی به وضع قوانینی بپردازند که راهگشا و مشکل گشای مسایل مطروحه و ثبات نسبی اقتصاد با روند رشد مطلوب باشد.