گفتگوی دکتر بیابانی قائم مقام خانه کشاورز با رادیو ایران با موضوع بررسی قیمت مرغ را می توانید از طریق لینک زیر دنبال کنید

http://radio.iranseda.ir/epgarchivePart/?VALID=TRUE&ch=11&e=148212641