احیای دریاچه ارومیه
انتقال آب
تراریخته
مدارس طبیعت و …

مروری بر زندگینامه و دوران مدیریتی دکتر عیسی کلانتری

🕔 جمعه ۱۵ شهریور ۹۸، ساعت ۱۷

🕑 بازپخش: شنبه ۱۶ شهریور ۹۸، ساعت ۱۴

♦ برنامه دستخط، شبکه پنج سیما

دکتر عیسی کلانتری