عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: جلوی حفر چاه های غیر مجاز گرفته شود.

نازخند صبحی در گفتگو با دهقان نیوز گفت: با توجه به افت سطح آبهای زیرزمینی دشت های استان زنجان بویژه دشت ابهر ضرورت دارد که هرچه سریعتر چاه های غیر مجاز مسدود شوند.

وی افزود: وضعیت آب های زیرزمینی در حالت بحرانی قرار دارد بطوریکه در برخی از دشتهای استان زنجان سفره های آب زیر زمینی 10 الی 12 درصد کاهش داشته است.

وی در بازدید از دشتهای استان گفت: افت سفره های آب تحت الارضی بوضوح مشاهده می شود. در اثر استفاده بی رویه ذخایر آب استراتژیک با بحران جدی روبرو خواهد شد و باید بصورت قاطع از حفر چاه های غیر مجاز جلوگیری شود.