ضعیف ترین مکانیزاسیون کشاورزی را ایران دارد.

ضعیف ترین مکانیزاسیون کشاورزی را ایران دارد.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: مسئولین وزارت جهاد کشاورزی به جای اندیشیدن راهکاری برای افزایش قیمت منطقی خرید گندم و تامین منابع پرداخت نقدی آن، مشغول زد و خورد برای تقسیم سمت ها، مدیریت ها و معاونت ها هستند. وزارت جهاد کشاورزی فقط پست تقسیم می کند!

قاسم سالاری به دهقان نیوز گفت: با جابجا شدن وزرای کشاورزی تاکنون هیچ مشکلی از کشاورزان حل نشده است. زیرساختهای کشاورزی باید متحول شود.

وی با اشاره به اینکه ضعیف ترین مکانیزاسیون کشاورزی را ایران دارد گفت: مکانیزاسیون کشاورزی ایران اصلا به روز نیست و عملا رها شده است. همین تراکتوری که داده می شود بدون نظارت است. اگر به شکل میدانی به این موضوع رسیدگی کنید می بینید که ۷۰ درصد تراکتورها به دست کشاورز واقعی نمی رسد! – ای کاش بررسی شود که این تراکتورها به چه کسی واگذار می شود. بانک کشاورزی هم در این خصوص نظارت نمی کند.

وی با اشاره به اینکه سم و کود موجود در بازار از کیفیت خوبی برخوردار نیست گفت: بخشی از این کود و سم ها تقلبی است. قیمت سموم کشاورزی ۳ برابر افزایش پیدا کرده باز هم گیرمان نمی آید.

قیمت نامناسب خرید تضمینی گندم و عدم اطمینان کشاورزان به دریافت پول آن و برخورد ناسالم و بهانه جویانه سیلوها از سوی دیگر، بستر گسترش قاچاق گندم به افغانستان و بعضا پاکستان را به خوبی فراهم کرده است.

وی افزود: کشاورزان علیرغم دلخوری از قیمت ۲۵۰۰ تومانی اعلام شده دولت برای خرید هر کیلو گندم، وقتی گندم خود را به سیلو تحویل می دهند، با کمک دلالان چسبیده به سیلوها، ۱۲ تا ۱۳ درصد هم افت گندم برای آنان منظور می شود که این رقم یعنی حدود ۳۲۵ تومان از ۲۵۰۰ تومان کسر و در واقع، ۲۱۷۵ تومان بابت هر کیلو گندم دست کشاورز را می گیرد؛ این در حالی است که درست در کنار سیلوها یا در مسیر آنها، دلالانی حضور دارند که گندم کشاورز را نقدا و از طریق کارت به کارت، بالای نرخ دولتی ۲۵۰۰ تومان خریداری می کنند.

وی گفت: هنوز چند دقیقه ای از انتقال این پول به کشاورز نگذشته که رابط افغان، همین گندم را با مسئولیت خودش برای انتقال به افغانستان ۳۰۰۰ تومان خریداری می کند.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز گفت: اطلاع دقیق دارم که در افغانستان، یک کیسه ۵۰ کیلویی آرد همین گندم میان ۴۵۰ تا ۵۰۰ هزار تومان یعنی هر کیلو بالاتر از ۴۰۰۰ تومان خرید و فروش می شود؛ بدیهی است که این معامله پر جاذبه را هیچ یک از طرفین از دست نمی دهند و این ناشی از تعلل و ابهام در خرید تضمینی توسط شرکت متولی خرید تضمینی گندم و برخوردهای سودجویانه سیلوهاست.

سالاری گفت: این وظیفه وزارت جهاد کشاورزی و نهادهای ناظر است که موضوع را به صورت نامحسوس تحقیق و برای دفاع از حقوق کشاورزان قاطعانه برخورد کنند.